WHERE LIFE ONCE USED TO BE—THE VANISHED PLACES AND SIGHTS

[grafická úprava, sazba, návrh obálky,  předtisková příprava]

146. str., brož.

 

Tomáš Řeha – Lukáš Vaculík (edd.)
Published by: University of Ostrava, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, 2014
Cover design and Layout: Jaroslav Němec
Translation: Mgr. Marie Sandersová, Ph.D.
First Edition
Press run: 100
Printing company: Printo, spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava
ISBN 978-80-7464-643-0