Výstava: Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo / Muzeum architektury Vratislav

[kurátor, předtisková příprava panelů, grafický návrh a sazba katalogu, instalace]

Architektura upakowywania przestrzeni: życie i twórczość Alfreda Neumanna

Muzeum architektury we Wrocławiu / 18. 6. — 27. 9. 2015 / vernisáž 18. 6. v 18.00 hodin

Pierwsza w historii wystawa poświęcona Alfredowi Neumannowi oraz towarzysząca jej publikacja, miały swoją światową premierę w kwietniu br. w ostrawskim Gabinecie Architektury. Od 19 czerwca 2015 r. ekspozycja prezentowana będzie w Muzeum Architektury we Wrocławiu w ramach jubileuszu 50-lecia działalności muzeum. Ekspozycja, której towarzyszą modele architektoniczne i naturalnej wielkości moduły przestrzenne skonstruowane specjalnie z myślą o tej prezentacji, koncentruje się na najważniejszych projektach Neumanna w Izraelu, realizowanych w latach sześćdziesiątych XX wieku we współpracy z Zvi Heckerem i Eldarem Sharonem, przedstawiając jego wizję nowego rodzaju architektury nowoczesnej.

Architekt Alfred Neumann zapewne już dawno zostałby uznany za jednego najwybitniejszych twórców i teoretyków architektury nowoczesnej, gdyby nie dramatyczne zawirowania czasów, w których żył i pracował. Jego teorie, wizje i osiągnięcia uległy zapomnieniu i dopiero dzisiaj powoli odkrywany jest na nowo jego geniusz i znaczenie dla architektury XX wieku. Architektura upakowywania przestrzeni: życie i twórczość Alfreda Neumanna, pierwsza w historii wystawa poświęcona Alfredowi Neumannowi oraz towarzysząca jej publikacja, miały swoją światową premierę w kwietniu br. w ostrawskim Gabinecie Architektury. Od 19 czerwca 2015 r. ekspozycja prezentowana będzie w Muzeum Architektury we Wrocławiu w ramach jubileuszu 50-lecia działalności muzeum.

Ekspozycja, której towarzyszą modele architektoniczne i naturalnej wielkości moduły przestrzenne skonstruowane specjalnie z myślą o tej prezentacji, koncentruje się na najważniejszych projektach Neumanna w Izraelu, realizowanych w latach sześćdziesiątych XX wieku we współpracy z Zvi Heckerem i Eldarem Sharonem, przedstawiając jego wizję nowego rodzaju architektury nowoczesnej. Europejska kariera Alfreda Neumanna (1900–1968), wykształconego w Brnie, Wiedniu i Paryżu w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, została przerwana przez drugą wojnę światową. W roku 1949 przeniósł się do nowo utworzonego Państwa Izrael, gdzie stał się wybitnym nauczycielem, a później otworzył biuro architektoniczne ze swymi młodszymi współpracownikami Zvi Heckerem i Eldarem Sharonem.

Międzynarodowe uznanie zyskał w latach sześćdziesiątych, dzięki niezwykle oryginalnym projektom, które odbiegały od kanonów stylu międzynarodowego w architekturze nowoczesnej. Wystrzegając się kubicznego funkcjonalimu, Neumann tworzył architekturę opartą na rozrastających się układach modułów  przestrzennych i wykorzystywał geometrie wielościanów do uzyskania nowej ekspresji architektonicznej.
Jego dzieła odbiegały od głównego izraelskiego nurtu architektury modernistycznej i często sięgały do motywów islamskich, nawiązując do rozciągających się wokół krajów arabskich. Były również nowatorskie dzięki stosowaniu zasad projektowania nie naruszających równowagi ekologicznej i poetyckie w swym abstrakcyjnym języku światła i cienia.

Space Packing Architecture: The Life and Work of Alfred Neumann

Space Packing Architecture: The Life and Work of Alfred Neumann, the first-ever exhibition on the Czech architect Alfred Neumann, is on display at the Museum of Architecture in Wroclaw, Poland. Accompanied by architectural models and life-size spatial units constructed especially for the show, this exhibition focuses on Neumann’s major design projects in Israel from the 1960s, undertaken with his collaborators Zvi Hecker and Eldar Sharon, and explores his vision for a new kind of modern architecture.
Educated by the Modernist masters in Brno, Vienna, and Paris throughout the 1920s and 1930s, Neumann garnered international acclaim by the 1960s for his highly original designs that departed from the canonical International Style of modern architecture. Eschewing orthogonal functionalism, Neumann instead conceived of architecture as accreted patterns of spatial units, and deployed polyhedral geometries to arrive at new architectural expressions. His buildings were innovative in appropriating sustainable design principles and poetic in their abstract language of light and shadow.

Kuratorzy: Rafi Segal, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (Gabinet Architektury w Ostrawie), we współpracy z Zvi Heckerem
Projekt ekspozycji: Rafi Segal
Koordynatorzy: Tadeáš Goryczka, Yonatan Cohen, Ariel Noyman

Curators: Rafi Segal, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (Cabinet of Architecture) in cooperation with Zvi Hecker
Exhibition design: Rafi Segal
Coordinator: Tadeáš Goryczka, Yonatan Cohen, Ariel Noyman
Graphic Design: Ben Fehrman-Lee, Jaroslav Němec


 

O kuratorach / About the Curators:

Rafi Segal

jest architektem i profesorem nadzwyczajnym Architektury i Urbanistyki w MIT. Jego projekty i artykuły były publikowane na arenie międzynarodowej, a w 2012 roku wygrał konkurs architektoniczny na Bibliotekę Narodową Izraela. Zanim założył własne biuro projektowe Segal pracował przez kilka lat z Zvi Heckerem, przede wszytkim nad Muzeum Historii Oddziałów Palmach w Tel Awiwie. Segal był kuratorem wystaw architektonicznych w Storefront for Art and Architecture, Kunst-Werk Institute for Contemporary Art, Witte de With Centre for Contemporary Art, Hong Kong/Shenzhen Urbanism Biennale i innych miejscach. Licencjat i magisterium uzyskał w Technion – Izraelskim Instytucie Technologii, a doktorat obronił na Uniwersytecie Princeton, gdzie napisał dysertację o twórczości Alfreda Neumanna.

is an architect and Associate Professor of Architecture and Urbanism at MIT. His design projects and written work have been published internationally, and in 2012 he won an architectural competition for the National Library of Israel.

Prior to establishing his own firm, Segal worked for several years with Zvi Hecker, most notably on the Palmach History Museum in Tel Aviv. Segal has curated architectural exhibitions at Storefront for Art and Architecture, Kunst-Werk Institute for Contemporary Art, Witte de With Centre for Contemporary Art, Hong Kong/Shenzhen Urbanism Biennale, and other venues. He holds a BArch and MSc from Technion – Israel Institute of Technology, and a PhD from Princeton University, where he wrote his dissertation on the work of Alfred Neumann.

Kabinet architektury

Gabinet Architektury w Ostrawie jest instytucją zajmującą się przygotowywaniem wystaw poświęconych architekturze. Został założony w 2009 roku przez Tadeáša Goryczkę i Jaroslava Němca, którzy obecnie są jego dyrektorami. Wystawy przygotowane przez Gabinet Architektury były prezentowane w Czechach w Brnie, Kutnej Horze, Litomyślu i Pradze, w Polsce we Wrocławiu, Gliwicach i Katowicach, a na Słowacji w Bratysławie i Popradzie.

The Cabinet of Architecture is an institution that curates architectural exhibitions. It was founded in 2009 by Tadeáš Goryczka and Jaroslav Němec, who serve as its directors today. Its exhibitions have been presented across the Czech Republic at venues in Brno, Kutná Hora, Litomyšl and Prague, and have also been shown at venues abroad, such as at Wrocław, Gliwice, and Katowice in Poland, and at Bratislava and Poprad in Slovakia. In 2011, Cabinet of Architecture became a member of the International Confederation of Architectural Museums (ICAM), an organization of architectural institutions, galleries and museums from across the world.

Zvi Hecker

urodził się w 1931 roku w Krakowie, a dorastał w Samarkandzie. Studiował architekturę w Technion – Izraelskim Instytucie Technologii w Hajfie oraz malarstwo w Akademii Avni w Tel Awiwie, a następnie wykładał architekturę na Université Laval w Quebecu i na Universität für Angewandte Kunst w Wiedniu. W roku 1959 założył biuro architektoniczne w Tel Awiwie, a w 1991 roku w Berlinie. W Izraelu zrealizował ratusz w Bat Yam oraz dom apartamentowy Dubinerów (wspólnie z A. Neumannem i E. Sharonem), dom mieszkalny Spirala i Muzeum Historii Oddziałów Palmach w Tel Awiwie (wspólnie z R. Segalem), a także Akademię Wojskową na pustyni Negev. W Europie jego projekty obejmują Szkołę Żydowską i miejsce upamiętnienia przy Lindenstrasse (oba w Berlinie, z E. Weizmannem i M. Ullmanem), Centrum Żydowskie w Duisburgu i koszary królowej Máximy przy porcie lotniczym Schiphol w Amsterdamie. Mieszka i pracuje w Berlinie.

was born in Krakow 1931 and grew up in Samarkand. He studied architecture at Technion – Israel Institute of Technology, Haifa and painting at Avni Academy, Tel Aviv, and thereafter taught architecture at Université Laval, Quebec and Universität für Angewandte Kunst, Vienna. In 1959 he set up a practise in Tel-Aviv, and in 1991 in Berlin. In Israel he has built Bat-Yam City Hall and Dubiner House (with A. Neumann and E. Sharon), The Spiral Apartment House and Palmach Museum of History, Tel Aviv (with R. Segal), and the Military Academy in Negev. In Europe, his built projects include the Jewish School and the Memorial Site in Lindenstrasse (both in Berlin, with E. Weizmann and M. Ullman), the Jewish Centre in Duisburg, and the Koningin Máximakazerne at the Schiphol Amsterdam Airport. He lives and works in Berlin.