Vladimír Šlapeta

Vladimír Šlapeta s Kabinetem architektury spolupracuje dlouhodobě.