Štramberk – Moravský Betlém

650 let od založení města Štramberka 1359–2009

 

Vydavatelé město Štramberk,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
a Muzeum Novojičínska, p. o.,
ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín,
Redakce PhDr. Jiří Jurok, CSc.
Autorský tým: Josef Adamec, PhDr. Marie Baďuříková, Aleš Durčák, PhDr. Emanuel Grepl, JUDr. Josef Hajda, Josef Hrček, PhDr. Anna Hrčková, Mgr. Renáta Jašková, PhDr. Jiří Jurok, CSc., Mgr. Aleš Knápek, Doc. Mgr. Jan Malura, PhD., Věra Michnová, Ing. Milan Palák, Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.
Korektura českého jazyka Mgr. Lucie Formanová
Překlad anglického résumé Mgr. Martin Brňovják
Grafická úprava a sazba Jaroslav Němec
Recenzenti PhDr. Jiří Langer, CSc. a PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc.
Tisk ŠMÍRA-PRINT, s. r. o., Ostrava
První vydání 2009
ISBN 978-80-254-4522-8