Stanislav Konkolski: O společnosti, která dala profilu jméno – Historie Jäkl Karviná, a. s.

Grafická úprava: Jaroslav Němec pro Image Studio, s. r. o.

fotografie: Jäkl Karviná, a. s., Edmund Kijonka, Ivo Dudek a soukromé sbírky
dobové fotografie a pohlednice: Státní okresní archiv Karviná
reprodukce obrazů: Otakar Baran
obrazová dokumentace: Jäkl Karviná, a. s.
jazyková úprava: Martina Dragonová
vydavatel: Image Studio, s. r. o., Na Jánské 23, Slezská Ostrava
Vyšlo v roce 2008 jako první vydání v nákladu 2 000 ks.
ISBN 978-80-903902-1-8 | EAN 9788090390218

Přidružené grafické práce

Pracovní varianty