Senátní kampaň Roberta Veverky / Česká pirátská strana

[volební manažer, grafika, sazba, předtisková příprava, distribuce]
Spolupráce (volební štáb): Zuzana Kolaříková, Magdalena Valdmanová

letáky, plakáty, reklamní bannery, volební noviny, volební web, sociální média