Práce pro Okrašlovací spolek Za Krásnou Ostravu / 2016

[Grafické návrhy / sazba / předtisková příprava]