Plakáty pro výstavu Rafi Segal: ARCHITEKTURA: KONCEPCE A TVARY / ARCHITECTURE: CONCEPTS AND FORMS | Kabinet architektury Ostrava

[návrhy / předtisková příprava]

Koncept: Rafi Segal

Plakát A2

Pozvánka A5