Plakát výstavy kaVárna Ostrava

[design / fotografie / předtisková příprava]

Plakát k výstavě kaVárna Ostrava ve výstavní síni Mánes v Praze.