Pavel Dominik

S překladatelem Pavlem Dominikem jsme se setkali při práci na projektech Kabinetu architektury.

Katalogy: Trojhlavý drak 2009 / Daniel Libeskind / OFIS architekti / Boris Podrecca /

Z wikipedia.org:

Pavel Dominik

(* 14. února 1952 v Ostravě) je český tlumočník a překladatel.

Po studiích na Střední všeobecně vzdělávací škole v roce 1970, následovalo pět let studií jazyků na Filozofické fakultě UK v Praze. Původně studoval obor korejštinaruština, ve druhém ročníku přešel na studium angličtiny. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil jakožto učitel ruštiny, učil na Střední průmyslové škole chemické v Praze. Po třech měsících této činnosti zanechal a stal se překladatelem a tlumočníkem působícím ve svobodném povolání u Pražské informační služby. Tuto pofesi vykonával až do počátku 90. let 20. století.

V oblasti uměleckého překladu působí zejména v těchto oblastech :