Ostravské dělnické kolonie I.

Ostravské dělnické kolonie I.
Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v Moravské části Ostravy

Editor: Martin Jemelka

Spoluautoři: Marianna Grussmannová, Jarmila Peňázová, Mariana Stonišová, Ondřej Štarman
Recenzovali: PhDr. Antonín Barcuch (Archiv města Ostravy), Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Grafická úprava a sazba: Jaroslav Němec

Vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Vydání první, Ostrava 2011
ISBN 978-80-7368-953-7

544 stran, 335 fotografií, plánů, ilustrací a map

V tomto prvním svazku je obsažena Dolní kolonie jámy Ignát, Horní kolonie U Koule, Kolonie U Jámy Ignát, Kolonie U Kostela, Kolonie jámy Hlubina, Kolonie jámy Jindřich, Osada jámy Jiří, Osada jámy Šalomoun, Kolonie U Dubu, Kolonie dolu a koksovny František, Osada Odra, Osada U Odry (Stará kolonie jámy František) a Stará a Nová kolonie jámy Louis.