Oldřich Klepek: Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Anotovaná bibliografie

Vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské
a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě se spolupráci
s Klubem přátel hornického muzea v Ostravě.


Vydání bylo financováno ze studentské grantové soutěže SGS11/FF/2013 „Ekonomické,
sociální a kulturní faktory historického procesu modernizace“.
Jazyková korektura a redakční úpravy: Roman Polách, 2013
Odborná spolupráce a redakční úpravy: Michaela Závodná, 2013
Translation: Christopher Hopkinson, 2013
Cover design & sazba: Jaroslav Němec, 2013
Počet stran: 128
Náklad: 200 ks
Tisk: REPRONIS s. r. o., Ostrava, 2013
Místo a rok vydání: Ostrava, 2013
Vydání: první
ISBN 978-80-7464-383-5 (Ostravská univerzita v Ostravě)
ISBN 978-80-87468-07-4 (Klub přátel hornického muzea v Ostravě)