Okrašlovací panely v Komenského sadech v Ostravě / Za Krásnou Ostravu

[grafický návrh, sazba, předtisková příprava]

Velkoplošné guerillové okrášlení Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 12. 7. 2015.