Okrašlovací panely u Městských Jatek / Za Krásnou Ostravu

[grafický návrh, sazba, předtisková příprava]

Velkoplošné guerillové okrášlení Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 22. 9. 2015