Okrašlovací panely Německého domu / Za Krásnou Ostravu

[grafický návrh, sazba, předtisková příprava]

Velkoplošné guerillové okrášlení Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 20. 11. 2015