Mezinárodní vztahy. Mladí architekti z Německa

(grafika, pozvánka, plakát, katalog)

(výstavu připravil Institut pro zahraniční vztahy IFA Stuttgart/ Německo/ 1999/ kurátor Romana Schneider, kurátoři v ČR Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, 2010)

Design výstavy Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam a Herman Pols, Xylos, Rotterdam
Modely Martin Edelmann
Dům umění/ GVUO/ Ostrava/ CZ/ 23. 4. – 13. 7. 2010