Martin Strakoš: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton – Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu

[grafická úprava, sazba, návrh obálky,  předtisková příprava]
200 str., brož.

Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton

Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu
Martin Strakoš
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě,
Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přívoz
Redakce tisku: Mgr. Martina Stabravová
Recenze: doc. Ing. arch. Pavel Halík, CSc. a doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Grafická úprava a sazba: Jaroslav Němec
Tisk: Tiskárna Grafico, s. r. o.,
U Panského mlýna 33, 747 06 Opava-Kylešovice
Vydání první
Ostrava 2014
www.npu.cz
ISBN 978-80-85034-83-7

Vyšla nová kniha Martina Strakoše o bruselském stylu s příklady z Ostravska

Nová kniha uznávaného ostravského historika umění Martina Strakoše nazvaná: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton – Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu pojednává o takzvaném bruselském stylu nejen ve srovnání se světovými modernistickými tendencemi  konce padesátých a šedesátých let. Strakoš kromě zasazení bruselského stylu do dobového kontextu mapuje příklady tohoto stylu na Ostravsku. Autor se o téma architektury a výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století zajímá dlouhodobě, napsal celou řadu studií a článků, včetně kapitol v knize Bruselský sen. Aktivně prosazuje památkovou ochranu architektury šedesátých let 20. století. Je rovněž spolu s režisérem Radovanem Lipusem zakladatelem tradice ostravských architektonických vycházek a jedním z prvních odborníků, kteří se systematicky snaží o popularizaci sídlištní výstavby, a to jak ve své publikační činnosti, tak právě formou oblíbených procházek pro veřejnost.

V knize najdete kapitoly o Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, publikace se ale také podrobně zabývá ostravskou architekturou, nádražími postavenými v bruselském stylu, sympozii prostorových forem či výzdobou sídlišť. Kniha kromě jiného obsahuje řadu fotografií budov, interiérů, soch i děl ve veřejném prostoru včetně historických snímků.  Současnou podobu staveb a uměleckých děl fotografoval Roman Polášek, grafickou úpravu knihy inspirovanou bruselským stylem měl na starost Jaroslav Němec. Knihu vydal Národni památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě.

Zdroj: http://www.krasnaostrava.cz/vysla-nova-kniha-martina-strakose-o-bruselskem-stylu-s-priklady-z-ostravska/