Martin Skýpala: Příběhy písmen

skypala[grafická úprava, sazba, návrh obálky, předtisková příprava]

Knižní edice Protimluvu

Ilustroval Pavel Albert
Obálku navrhl a knihu graficky upravil Jaroslav Němec
Jazyková redakce Jana Skýpalová
Odpovědný redaktor Jiří Macháček
Fotografie na obálce Martin Popelář
V roce 2010 vydal Protimluv, o. s. jako svou 4. publikaci v edici poezie.
formát: 100 str., 150×150 mm, česky, brožovaná vazba
ISBN 978-80-87485-00-2

Příběhy Příběhů písmen Martina Skýpaly (1976) vzešly, jakoby přirozeně, z šedi ostravské periferie plné panelákových domů, v nichž žije většina obyvatel tohoto, jak zmiňuje fotograf Viktor Kolář, jediného amerického města u nás. Čtenář Skýpalovy nové knihy se ocitá v příbězích snadno zaměnitelných písmen, v jakési bezvýchodnosti, rozšiřující se neustále do větší šíře a postihující stále víc a víc náš dnešek. Verše jsou psány úsporným, objektivisticky chladným, téměř technickým jazykem, avšak za tímto suchým popisem lze tušit nesmírné drama, to, že písmena mají pojed

http://protimluv.net/index.php?stranka=edice/poezie/sv-4