Lidové noviny: Neumannův návrat začíná v Ostravě

Téměř čtyřicet let prožil architekt Alfred Neumann (1900-1968) v Brně. Ve světě se proslavil řadou nekonvenčních staveb, v srdci Moravy na něho však zůstala jediná památka.   Jeho   jméno   zůstává v zemi, kde prožil dětství a kde studoval, téměř neznámé.
Nyní je u nás vůbec poprvé představen v Galerii výtvarného umění v Ostravě výstavou Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo. Vinou historických událostí zbyla po Neumannovi v Brně jenom jedna komorní stavba – rodinný dům JUDr. Josefa Slezáka ve Viniční ulici. V zahraničí je přitom Neumann vnímán především jako autor monumentálních staveb. Podle Tadeáše Goryczky, vedoucího Kabinetu architektury v Ostravě, by se Alfred Neumann „stal už dávno nejproslulejším českým tvůrcem a teoretikem moderní architektury, kdyby nebylo složitosti doby, v níž žil a tvořil…“
V roce 1949 Alfred Neumann, poučen válečnými útrapami včetně deportace do Terezína, nečekal na další politický vývoj v zemi a emigroval do Izraele. Poslední spojení Neumanna se zemí, do které se vždy ze zahraničních pobytů vracel, je datováno rokem 1947, kdy reprezentoval Československo na mezinárodním architektonickém kongresu v Anglii, aby zde představil urbanistické studie Moravy a Slezska. Již následující rok ho ale komunistický režim připravil o práci.
S jeho tvorbou, připomínající geometrickými tvary stavebnice, se tak lze setkat především v Izraeli, ale i Francii, Kanadě, Alžíru, Jihoafrické republice…
Alfred Neumann je tvůrcem mnohostěnných šablon, z nichž vytvářel originální prostory, které jsou dodnes natolik výrazné, že nezanikly ani v pozdější okolní výstavbě. Jeho projekty a vize nepatřily do žádného proudu mezinárodní architektury, nestal se funkcionalistou, nepokračoval ve stylu Bauhausu, nenechal se ovlivnit vídeňskou modernou. Odlišnost Neumannových realizací později ještě podtrhlo spojení se Zvim Heckerem, původně akademickým malířem. S ním a svým dalším bývalým studentem Eldarem Sharonem si Neumann v roce 1959 založil architektonickou praxi. Přes mimořádnou kreativitu se však jeho ateliér setkal také s negativními reakcemi, jako například u projektu laboratoře strojní fakulty v Haifě, tzv. Dancigerovy budovy. Triumfem bylo naopak řešení letoviska Club Méditerranée v Achzivu na severním pobřeží Izraele. Z dalších staveb považovaných za šperky izraelské architektury uveďme alespoň radnici v Bat Jamu, Dubinerův bytový dům v Ramat Ganu či synagogu v Mi-cpe Ramonu.
První snahou připomenout architekta mezinárodního významu s českými kořeny Alfreda Neumanna domácímu publiku byl televizní pořad Šumné stopy. Nyní následuje Ostrava, která připravila natolik výjimečnou expozici, že bude prezentována také v dalších městech České republiky i v zahraničí (ve Vratislavi, Výmaru, Brně, Paříži, Tel-Avi-vu, Montrealu a New Yorku). Reprezentativní je rovněž vícejazyčný katalog s texty několika českých i zahraničních odborníků. Mimo jiné je zde srovnáváno dílo Alfreda‘ Neumanna s tvorbou Adolfa Loose, rovněž výjimečného architekta spojeného s Brnem, zdůrazněna je i myšlenka přimknout Neumanna a jeho dílo opět k hlavnímu městu Moravy.
Tým kurátorů výstavy, vedený Tadeášem Goryczkou a Jaroslavem Němcem, udělal pro Neumannův pomyslný návrat do České republiky maximum. Zvlášť pro expozici byly zhotoveny různě velké modely, vystaveny architektonické výkresy, studie, malby, skici, ale i korespondence a dosud nezveřejněné fotografie, přičemž desítky exponátů a archiválií byly shromážděny z několika zemí. Návštěvníci galerie si tak mohou do neděle 7. června prohlédnout nejzdařilejší Neumannovy projekty a seznámit se podrobněji s autorovým tvůrčím i osobním, rovněž bohatým životem.

lidove-noviny-3-6-2015_s6

zdroj: Blanka Frajerová: Neumannův návrat začíná v Ostravě, Lidové noviny, 3. 6. 2015, s. 6