KULTURNÍ DOMY NA OSTRAVSKU V KONTEXTU ARCHITEKTURY A UMĚNÍ 20. STOLETÍ. Základní kameny společnosti

KULTURNÍ DOMY NA OSTRAVSKU
V KONTEXTU ARCHITEKTURY A UMĚNÍ 20. STOLETÍ
Základní kameny společnosti

Martin Strakoš
Vydal Národní památkový ústav,
Územní odborné pracoviště v Ostravě
Korejská 12, 702 00 Ostrava
Fotografi e a obrazové přílohy © Archiv města Ostravy, Archiv VÍTKOVICE, a. s., Malostranský
archiv Jaroslava Fragnera, Muzeum města Brna, Muzeum Třineckých železáren a města Třince,
Národní technické muzeum v Praze, Platforma architekti, Státní okresní archiv Karviná, rodina
Jiřího Krohy, Tomáš Nitra, Roman Polášek, Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta, Lubomír Zeman
Jazyková redakce: Petra Batková
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Grafická úprava a sazba: Jaroslav Němec
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava-Poruba
Ostrava 2012
www.npu.cz
ISBN 978-80-85034-68-4