Katalog: Zvi Hecker

[Grafický návrh, sazba, editor, předtisková příprava]

 

Katalog je vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury, pořádanou 7. 3. – 27. 4. 2014
Galerii výtvarného umění v Ostravě a Kabinetem architektury

Kurátoři výstavy, koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Spolupráce Rastislav Udžan

Texty Rafi Segal, Andres Lepik a Zvi Hecker
Překlady Radovan Charvát (cz) a Jolanta Gromadzka (pl)

Obrazové přílohy Zvi Hecker, Rudolf Klein, Michal Krüger, Avi Levin, Yeal Pintus, Oliver Scheffler

Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna JOVI s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory
Vydání první, Ostrava 2014

Pro Kabinet architektury, o. s. vydal SPOK , o. s.
Tyršova 36, 702 00 Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-87508-11-4 (SPOK.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-22-2 (GVUO.Ostrava)