Katalog: Trojhlavý drak / Trójgłowy smok / Dreiköpfiger Drache / 2009

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Trojhlavý drak / Trójgłowy smok / Dreiköpfiger Drache / 2009 pořádané SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Galerií výtvarného umění v Ostravě v Domě umění – Kabinetu architektury | 25. září – 31. října 2009, ve spolupráci s fakultou architektury Slezské polytechniky v Glivicích, a Centrem pro kulturní dědictví Slezska v Katovicích.

Úvodního slova se v tomto katalogu k výstavě ujal Radovan Lipus. Další tři kapitoly obsahují výběr ze staveb všech tří sledovaných oblastí – tří hlav draka. Přestože předmětem zájmu je moderní architektura meziválečného období 20. století realizovaná v Horním Slezsku, sledujeme na území města Ostravy také objekty postavené na levém břehu řeky Ostravice, v moravské části města. Ve zmiňovaném období se původně samostatné části Moravská Ostrava a Slezská Ostrava vyvíjely jako jeden vzájemně ovlivněný urbanistický celek. Obdobně lze vnímat i architekturu Horního Slezska. Ačkoliv každá jeho část má svá specifika, nacházíme zde i vzájemné spojnice a prolínání – Erich Mendelsohn v Glivicích a Ostravě, Leopold Bauer v Krnově, Opavě a Bílsku, Tadeusz Michejda v Katovicích a Třanovicích… Našim záměrem je ukázat architekturu jako zdroj inspirace a krásy, i přestože je občas tato krása poznamenána časem a nezájmem. V takových případech doufáme, že na onu „hynoucí krásu“ upozorníme.

Součástí katalogu jsou i vítězné snímky fotografické soutěže „Hynoucí krása… meziválečná architektura 20. století ve Slezsku“, která proběhla v r. 2007.

Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (česká část), Ryszard Nakonieczny, Justyna Wojtas (polská část)

Autor textu „Slezsko“ Radovan Lipus
Překlad Renata Putzlacher (pl), Tomáš Kafka (de), Pavel Dominik (en)

Fotografie Antonín Dvořák, Ryszard Nakonieczny, Roman Polášek, Martin Popelář, Justyna Wojtas, Anna Syska, Jiří Štencek, Halina Sikora, Martin Kubečka, Eliška Bochňáková, Vlasta Horáková, Petra Dočekalová, Alena Krásná, Łukasz Piszczek a archivní materiály

152 fotorafií na 96 stranách

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová
Překlad Tadeáš Goryczka (pl), Hana Foltýnová (de), Jan Hrabec (en)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

Vydání první, Ostrava 2009
Nákladem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-4-4
ISBN 978-80-85091-95-3