Katalog: TALLER: objekt – oděv. KDYŽ SE ODĚV SETKÁ S ARCHITEKTUROU MARYLA SOBEK / Montreal

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury 24. 8. – 21. 10. 2012, která je v Ostravě prezentovaná Galerii výtvarného umění v Ostravě, spolu se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturuVýstava byla již prezentována v Maison de la culture Maisonneuve v Montréalu (9. 9. – 2. 10 2010), Muzeu architektury ve Vratislavi (14. – 21. 11. 2010) a v Paláci umění v Krakově (24. 11. – 28. 12. 2010)

Kurátor výstavy Serge Allaire
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Český katalog vychází z katalogu Taller : Objet – vêtement, Ville Saint-Laurent, 2010.
Autoři textu Maryla Sobek, Serge Allaire a Manon Levac
Fotografi e Normand Rojotte (expozice v Montréalu, oděvy, modely a obálka),
Maryla Sobek (krajina a stavby Dogonů)
Grafi cká úprava Serge Rhèaume a Nelu Wolfensohn
Tanečnice na fotografi ích Sarah DellAva

Koncepce českého vydání katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z polštiny Soňa Filipová
Grafi cky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2012
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-87508-08-4 (SPOK.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-18-5 (GVUO.Ostrava)