Katalog: OFIS architekti 2002–2012. Inspirující limity

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy OFIS architekti 2002–2012 / inspirující limity  v Domě umění – Kabinetu architektury v Ostravě 30. 3 – 27. 5. 2012 pořádané SPOK a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO)


Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Spolupráce Rastislav Udžan

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Vladimír Šlapeta, Rastislav Udžan, OFIS Arhitekti – Špela Videčnik, Rok Oman

Fotografi e a vizualizace archiv OFIS ARHITEKTI, Lublaň, Slovinsko
Fotografi e Tomaž Gregorič
Překlad z angličtiny Pavel Dominik
Překlad do angličtiny Matihew Sweney (s. 7–23)
Překlad do polštiny Martyna Radłowska-Obrusnik
Grafi cky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2012

Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-87508-05-3 (SPOK.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-14-7 (GVUO.Ostrava)