Katalog: Mezinárodní vztahy. Mladí architekti z Německa

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury 23. 4. – 30. 6. 2010 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, s podporou Institutu pro zahraniční vztahy (ifa) ve Stuttgartu, Spolkové komory architektů v Berlíně (BAK), Deutsche Welle DW-TV a Goethe-Institutu v Praze


Odpovědná osoba Elke aus dem Moore
Kurátorka výstavy Romana Schneider
Realizace a organizace výstavy Bernd Burock
Asistentka projektu výstavy Sabina Husièiæ
Design výstavy Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam a Herman Pols, Xylos, Rotterdam
Modely Martin Edelmann

Kurátoøi výstavy v Ostravì Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Koordinátorka výstavy v Ostravě Klára Konečná – Goethe-Institut Prag
Katalog vychází z německého vydání katalogu
Auslandsbeziehungen. Junge Architekten aus Deutschland
Koncepce a redakce Romana Schneider
Vydal Institut pro zahraničních vztahy (ifa) ve Stuttgartu a DOM publishers v Berlíně
ISBN 978-3-938666-76-0 (Německé vydání katalogu)
ISBN 978-3-938666-77-7 (Německé obchodní vydání)
ISBN 978-3-938666-78-4 (Anglické obchodní vydání)
Autorky textu Elke aus dem Moore a Romana Schneider
Koncepce českého vydání katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z němčiny Lenka Šimečková a Štěpánka Kudrnáčová pro Goethe-Institut Prag
Jazyková redakce Jiří Varvařovský
Grafi cky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2010
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umìní v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-904096-7-5
ISBN 978-80-87405-00-0