Katalog: McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie/Biologie

[grafický návrh a sazba katalogu, editor]

 

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy
McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie/Biologie
5. 4. – 5. 6. 2016 Dům umění, GVUO a Kabinet architektury, Ostrava
pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO)
Kurátoři Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Ve spolupráci McCullough Mulvin Architects

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Niall McCullough, Mark Dorrian, McCullough Mulvin Architects
Fotografi e McCullough Mulvin Architects
Radakční příprava Tadeáš Goryczka
Překlady Radovan Charvát
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz
Vydal Kabinet architektury, o. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, Ostrava | www.gvuo.cz
Vydání první, Ostrava 2016
ISBN 978-80-905953-4-7 (Kabinet architektury v Ostravě)
ISBN 978-80-87405-37-6 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)