Katalog: Logika prostoru. Architekt Robert Konieczny. KWK Promes

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Logika prostoru | Architekt Robert Konieczny | KWK Promes v Domě umění – Kabinetu architektury 4. prosince 2009 – 7. února 2010 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, pod záštitou Jerzyho Kronholda, generálního konzula Polské republiky v Ostravě


Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty KWK Promes
Text 10 otázek pro Roberta Konieczneho převzat z Archinews 3/08
(Dominik Herzán, Petr Vaněk: Přirozená soutěživost = záruka úspěchu?, Archinews 3/08)
Překlad z polštiny Dominik Herzán, Petr Vaněk a Tadeáš Goryczka
Fotografie KWK Promes, Wojciech Kryński (s. 38–43), Juliusz Sokołowski (s. 10–15, 24–37, 58–59)
Vizualizace, plány a kresby KWK Promes
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2009
Nákladem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-904096-5-1
ISBN 978-80-85091-97-7