Katalog: Le Corbusier. Chandigarh

[grafická úprava, sazba, předtisková příprava, editor]

60. stran, 67 obrazových příloh


 

 

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy fotografií Milana Pitlacha Le Corbusier – Chandigarh
v Důmě umění v Ostravě (GVUO, 5. 4. – 26. 5. 2013),
v Kláštěře sv. Jiří na Pražském hradě (Architecture Week, 15. 9. – 12. 10. 2014)
a v Důmě umění v Opavě (OKO, 13. 11. 2014 – 4. 1. 2015).
Výstavu připravil Kabinet architektury a Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Milanem Pitlachem,
Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně a Opavské kulturní Organizaci v roce 2013.
Opavská prezentace výstavy vznikla s přispěním týmu studentů Vysoké školy technické v Katovicích (WST / Wyższa Szkoła
Techniczna w Katowicach) v rámci mezinárodního studentského workshopu pořádaného Kabinetem architektury u příležitosti realizací
výstav Le Corbusier – Chandigarh v přízemí Domu umění v Opavě (Opavská kulturní organizace OKO), K-Dron. Janusz Kapusta. New
York. Mezi uměním a matematikou v zámecké obrazárně Zámku Hradec nad Moravicí spravovaného Národním památkovým ústavem
České republiky a BAND. Barcelonská architektura a design ve výstavních prostorách Vysoké školy technické (WST) v polských
Katovicích. Skupinu účastníků workshopu ve složení Karolina Słowikowska, Kamil Mołczyk, Jacek Rymaszewski, Łukasz Knora,
Magdalena Gęgotek, Karolina Pawlak a Kamil Olszewski odborně vedl spoluorganizátor a spolukurátor všech výstav
dr inż. arch. Aleksandr Niedzielski.
Kurátoři výstavy, koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Milan Pitlach a Ladislava Horňáková
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Redakční dohled a organizační zajištění Tadeáš Goryczka
Jazyková redakce Soňa Filipová
Fotografie Milan Pitlach (obálka, 3, 6–43, 56–57), Vladimír Šulc (s. 54 a 55nahoře)
Fotografie a obrazové přílohy Archiv Krajské galerié výtvarného umění ve Zlíně (s. 4–5, 44–53),
archiv Kabinetu architektury (55dole)
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz
Vydání první, Ostrava 2014
Vydal Kabinet architektury, o. s.
Tyršova 36, 702 00 Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-905953-0-9 (Kabinet architektury.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-30-7 (GVUO.Ostrava)