Katalog: Josip Plečnik. Skici / Sketches / Szkice

Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damjana Prelovšeka
Plečnik’s Ljubljana in architectural sketches from the private collection of Damjan Prelovšek
Lublana Plečnika w szkicach architektonicznych z kolekcji prywatnej Damjana Prelovšeka

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury
20. 12. 2013 – 16. 2. 2014, která je v Ostravě prezentovaná Galerii výtvarného
umění v Ostravě, spolu se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu
Kurátoři výstavy, koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Text, popisky a fotografie Damjan Prelovšek
Překlad do angličtiny Metthew Sweney
Překlad do polštiny Jolanta Gromadzka
Jazyková úprava Soňa Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna JOVI s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory
Vydání první, Ostrava 2013
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-87508-10-7 (SPOK.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-21-5 (GVUO.Ostrava)