Katalog: Iain Patterson – Out West

Katalog byl vydán u příležitosti výstav
Out West
4. 9. – 11. 10. 2015 Muzeum architektury ve Vratislavi
22. 1. – 20. 3. 2016 Dům umění, GVUO a Kabinet architektury, Ostrava
Smacznego
15. 3. – 30. 3. 2016 Industrial Gallery, Kabinet architektury, Ostrava
pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v Ostravě
(GVUO), Muzeem architektury ve Vratislavi (MAW) a Industrial Gallery, Ostrava
Kurátoři Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (Ostrava),
Wojciech Stefanik (Vratislav)
Ve spolupráci Jolanta Gromadzka (Vratislav)

 

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Zbigniew Makarewicz a Iain Patterson
Fotografie Iain Patterson, Wojciech Stefanik, Mirosław Łanowiecki, Antonín Dvořák, Vladimír Šulc a Roman Polášek
Překlady Radovan Charvát, Soňa Filipová,
Agnieszka Mondrzycka a Karolina Speruda
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz
Vydal Kabinet architektury, o. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Bernardyńska 5, Wrocław | www.ma.wroc.pl
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, Ostrava | www.gvuo.cz
Vydání první, Ostrava / Wrocław 2016
ISBN 978-80-905953-3-0 (Kabinet architektury v Ostravě)
ISBN 978-83-89262-90-5 (Muzeum Architektury we Wrocławiu)
ISBN 978-80-87405-36-9 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)