Katalog: Iain Patterson – Out West / Balance

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Zbigniew Makarewicz a Iain Patterson / Robert McDowell a Sam Chapman
Fotografi e Iain Patterson, Wojciech Stefanik, Mirosław
Łanowiecki, Antonín Dvořák, Vladimír Šulc, Roman Polášek a Jan Horváth / Rachel Girling
Překlady Radovan Charvát, Soňa Filipová, Karolina Speruda,
Agnieszka Mondrzycka, Zbigniew Makarewicz a Ágnes Novák / Soňa Filipová, Zbigniew Makarewicz, Tadeáš Goryczka, Ágnes Novák a Jan Horváth

Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec


Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz
Vydal Kabinet architektury, z. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
Vydání třetí doplněné, Ostrava 2022