Katalog: Daniel Libeskind. Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture Is a Language

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy
Daniel Libeskind. Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture Is a Language
v Domě umění – Kabinetu architektury v Ostravě 17. září – 28. listopadu 2010 a v Muzeu architektury ve Vratislavi 10. března – 22. května 2011 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO), SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Muzeem architektury ve Vratislavi (MAW)

Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Jiří Jůza a Jerzy Ilkosz
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Daniel Libeskind, Studio Daniel Libeskind
Texty vybral Tadeáš Goryczka
Překlad z angličtiny Pavel Dominik (CZ), Jolanta Gromadzka (PL)
Jazyková korektura Martyna Radłowska-Obrusník (PL)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

Vydání první, Ostrava 2010
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s. a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

ISBN 978-80-904096-8-2 ISBN 978-80-87405-02-4

112 str., 84 barevných fotografií, 20 projektů

 

Daniel Libeskind je jednou z největších osobností současné světové architektury a urbanismu. Proslul zejména přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře a jejím vnímáním v celé její komplexnosti. Rozmanité spektrum jeho projektů zahrnuje významné kulturní i komerční instituce – včetně muzeí a koncertních síní –, ale i konferenční centra, univerzity, obytné komplexy, hotely, nákupní střediska a dokonce i návrhy objektů individuální výstavby. Navrhuje také scény pro operní představení a vede ateliér designu užitkových předmětů.

Daniel Libeskind jest międzynarodowej sławy twórcą projektów architektonicznych i urbanistycznych. Zasłynął wprowadzaniem do architektury nowego krytycznego dyskursu i multidyscyplinarną postawą. Jego dorobek obejmuje najważniejsze obiekty kulturalne – wśród nich muzea i sale koncertowe, a także centra kongresowe, uniwersytety, budynki mieszkalne, hotele i centra handlowe. Projektuje także scenografie operowe i prowadzi pracownię wzornictwa.

Daniel Libeskind is an international figure in architectural practice and urban design. He is well known for introducing a new critical discourse into architecture and for his multidisciplinary approach. His practice extends from building major cultural and commercial institutions – including museums and concert halls- to convention centers, universities, housing, hotels, shopping centers and residential work. He also designs opera sets and maintains an object design studio.