Katalog: Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

[grafický návrh a sazba katalogu, editor]

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu / Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu / Czech Architects and The Beginnings of Tourism on The Croatian Adriatic Coast

Texty Jasenka Kranjčević, Mirjana Kos, Judita Matyášová
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Autorky výstavy Jasenka Kranjčević, Mirjana Kos

Kurátoři výstavy v České republice Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Fotografi e Antonín Dvořák 139, Pavel Kerlín 36–39, 72–73, 140, Jaroslav Němec 139, Vladimír Šulc 128–131, 136
soukromé archivy Jasenky Kranjčević, Damjana Prelovšeka, Marie Konečné, archiv Kabinetu architektury
Archivní fotografi e ve spolupráci poskytli Državni Arhiv u Rijeci, Državni Arhiv u Dubrovniku, Hrvatski muzej turizma (HMT)
Reprofoto Majda Šale – Miroslav Pavlović: 100 godina turizma u Baški, Baška 2004, Johann Marinšek: Pozdrav iz Raba, Dt. Landsberg, Austria, 1997.
Reprofoto autorství Karla Kotase ve spolupráci poskytla Sbírka architektury Sbírky moderního a současného umění
Národní galerie v Praze (NG) – Karel Kotas, Přímořské lázně, Lapad, 1920 (NG – AP 404)
Modely ze sbírky architektury ve spolupráci poskytlo Národní technické muzeum v Praze (NTM)
Jan Kotěra: Hotel „Pepina“, Opatija, autorský sádrový model neuskutečněného návrhu, 1909, sádra, dřevo, kov, 59 x 41 × v. 29 cm (NTM inv. č. 31294)
Jiří Stibral: Přímořské lázně, Kupari, Dalmácie, sádrový model celku, 1911, sádra, dřevo, sklo, 122 × 132 × v. 10 cm (NTM inv. č. 31342)

Radakční příprava Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Překlady Radovan Charvát, Stjepanka Nenadić, Jasenka Kranjčević, Jure Matković
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s. r. o. | Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz

Vydavatelé
Kabinet architektury, z. s. | Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. | Jurečkova 9, Ostrava | www.gvuo.cz
Ústav cestovního ruchu / Institut za turizam | Vrhovec 5, Zagreb | www.iztzg.hr
Vydání první, Ostrava 2016

CIP záznam je dostupný u elektronickém katalogu Národní a univerzitní knihovny v Záhřebu pod číslem / CIP data is available
in the computer catalogue of the National and University Library in Zagreb, No. / CIP zapis dostupan u računalnom katalogu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000936681

ISBN 978-80-905953-5-4 (Kabinet architektury, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-38-3 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
ISBN 978-953-6145-38-6 (Institute for tourism, Zagreb)