Katalog: Architekt Oscar Niemeyer, Brasília / Politik Juscelino Kubitschek, Brasília – Slovo muže

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Architekt Oscar Niemeyer, Brasília v Domě umění – Kabinetu architektury 20. března – 17. května 2009 pořádané Galerii výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu pod záštitou Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze, primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara, a generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové.

ARCHITEKT OSCAR NIEMEYER, BRASÍLIA

Autor výstavy Damjan Prelovšek
Design výstavy Eva Prelovšek
Kurátor výstavy Marja Lorenčak
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
Autoři textu Damjan Prelovšek a Martin Strakoš
Autor fotografii Damjan Prelovšek
Archivní fotografie:
Památník JK v Brasílii – Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze (st. 36–38)
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied (s. 54)
Muzeum umění Olomouc, sbírka architektury (s. 55 a 56)
Texty Návštěva u stoletého a O architektuře jsou převzaty z katalogu
Architekt Oscar Niemeyer, Brasilia, Narodna galerija, Lubljana, 2008
Dopis Le Corbusiera z francouzštiny přeložil Richard Biegel (s. 42)

POLITIK JUSCELINO KUBITSCHEK, BRASÍLIA – SLOVO MUŽE

Text a archivní fotografie od Památníku JK v Brasílii
poskytlo Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

V tomto uspořádání vydání první, Ostrava 2009
Nákledem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-1-3 (SPOK)
ISBN 978-80-85091-88-5 (GVUO)

V katalogu doprovází fotografie několik textů. V úvodu je přiblížena koncepce výstavy, následuje rozhovor s Damjanem Prelovšekem o jeho cestě k historii architektury, k fotografování a k poznání díla Oscara Niemeyera. Hovoří také o svém dětství v Lublani a o vztahu k dílu Josipa Plečnika. Tehdy se věnoval studiu Plečnikova pražského díla a fotografování jeho architektury. Následoval zájem o tvorbu dalších architektů, například Oscara Niemeyera. O Prelovšekově návštěvě u brazilského tvůrce svědčí jeho text „Návštěva u stoletého“. Text historika architektury Martina Strakoše „Oscar Niemeyer a Československo“ je zaměřený na návštěvu Oscara Niemeyera v ČSR roku 1955, a na způsob, jakým do státu ovládaného komunistickou stranou pronikala jeho architektura, až do druhé poloviny 50. let označovaná za „kosmopolitní“ tvorbu kapitalistického Západu. V 60. a 70. letech se vliv Niemeyerovy architektury projevil například ve vysokoškolském areálu v Nitře, v československém velvyslanectví v Brasílii nebo pražském hotelu Praha.

Druhá část katalogu je věnovaná výstavě „Politik Juscelino Kubitschek, Brasília – Slovo muže“. Výstava zachycuje prostřednictvím archivních fotografií politickou kariéru brazilského politika českého původu Juscelina Kubitscheka de Oliveiry (1902–1976, prezidentem Brazílie v letech 1956–1961).