Jerzy Franczak: Převlékárna

Edice Překladová literatura sv. 4

Z polštiny přeložila Soňa Filipová
Ilustroval PIO – Piotr Kaliński
Grafická úprava, sazba a zlom Jaroslav Němec
Odpovědný redaktor Jiří Macháček
Jazyková redakce Oskar Mainx

V roce 2009 vydal Protimluv, o. s., Zengrova 657/7, 703 00, Ostrava 3
jako svou 5. publikaci v edici překladové literatury.
Vydání první.
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o.
ISBN 978-80-904049-5-3


Krystyna Mogilnicka: Franczak, Jerzy: Převlékárna, recenze
… Ten, kdo dává přednost jasným příběhům a jednoduchému vyprávění, může být dezorientován. Převlékárna je kniha autotematická, ba dokonce autotelická. Vedlejší linie přerůstají do zcela autonomních historek a nakonec vše končí spisovatelovým zmizením a Cvičeními: „Poslední cvičení – zapamatuj si všechny rady a návody a sněz je, potom sněz celou knihu, je skutečně vynikající.“www.iliteratura.cz


Současný polský prozaik a esejista Jerzy Franczak (nar. 1978) žije a pracuje v Krakově, kde přednáší na Fakultě antropologie literatury a kulturních studií Jagellonské univerzity. Začínal jako básník, ale jak sám říká, jako lyrik odešel navždy. Jeho hluboká znalost polské a světové, zejména francouzské a ruské literatury je prezentována nejen v teoretických studiích Rzecz o nierzeczywistości. Sartre – Gombrowicz – Nabokov (2002) a Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej (2007), ale promítá se také do jeho prózy, v níž můžeme najít množ- ství zřetelných citací i zašifrovaných odkazů na polskou i světovou poezii a prózu. V nejprestižnějším polském nakladatelství (Wydawnictwo Literackie) mu právě vyšla nová kniha Nieludzka komedia – první část zamýšlené trilogie, jeho další variace na dantovské téma.