Jan Malura: Meditace a modlitba v literatuře raného novověku / Ostravská univerzita

[grafická úprava, sazba, předtisková příprava]

Vydala: Ostravská univerzita v Ostravě,
Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
Jazyková redakce: Aleš Antošík
Návrh obálky: Jakub Ivánek
Grafická úprava a sazba: Jaroslav Němec
Vydání: první
Místo a rok vydání: Ostrava 2015
Tisk: Repronis, s. r. o.,
Teslova 873/2, 702 00, Ostrava

278 stran
ISBN 978-80-7464-698-0