Jakub Szczęsny: OPERATIONS / DOX, Praha

[kurátor, design plakátu a pozvánky]

Centrum současného umění DOX Poupětova 1, Praha 7 / 14. 8. – 19. 10. 2015

„Keret House“ polského architekta Jakuba Szczęsneho je označován jako nejužší dům na světě. Tento mimořádný architektonický projekt, který před nedávnem do své sbírky současné architektury zařadilo prestižní Muzeum moderního umění v New Yorku, představuje spolu s nejnovějšími projekty Jakuba Szczęsneho výstava s názvem Jakub Szczęsny: Operations.

Práce Jakuba Szczęsneho se vyznačují výjimečnou kreativitou a vtipem i tam, kde jiní architekti s ohledem na množství nepříznivých okolností ztrácejí motivaci. Nevyhýbá se komorním zakázkám či dočasným instalacím a díky jeho výjimečnému a hravému přístupu vznikají pozoruhodné a přitažlivé počiny se značným mediálním přesahem i společenským dopadem. Podstatu svých konceptů zachycuje ve svých originálních kresbách a komiksech.

Výstava Jakub Szczęsny: Operations v centru DOX je vyvrcholením putovní výstavy, jež v různých podobách a pod názvem KERET HOUSE …aneb jak zabydlet škvírku a další projekty Jakuba Szczęsneho probíhá od roku 2013.

“Keret House” by Polish architect Jakub Szczęsny has been called the narrowest house in the world. This exceptional architectural project, which the prestigious Museum of Modern Art in New York recently added to its contemporary architecture collection, will be featured along with other recent projects in an exhibition entitled Jakub Szczęsny: Operations.

Szczęsny’s work is characterized by exceptional creativity and wit, even there where other architects, overwhelmed by unfavourable circumstances, decide to give up the job. He doesn’t avoid small contracts or temporary installations, and his exceptional and playful approach changes them into noteworthy and attractive feats with significant media overlap and social impact. His drawings and comics, through which he expresses the essence of his concepts in a simple and original manner, makes everything even more attractive.

The Jakub Szczęsny: Operations exhibition at the DOX Centre is the culmination of Czech tour of an exhibition that in various forms and under the name “KERET HOUSE… or How to Make a Crevice into a Home, and Other Projects by Jakub Szczęsny” has been taking place since 2013.

Kurátoři / Curators: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Gabriel Kurtis

http://kabinetarchitektury.cz/jakub-szczesny-operations-dox-praha/

http://www.dox.cz/cs/vystavy/jakub-szczesny-operations