Ita Heinze-Greenberg

S Itou Heinze-Greenberg jsem se poprve setkal při přípravě výstavy Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta v roce 2009. Později jsme spolupracovali při přípravě její knihy Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches.