Galia Romanika. Románská architektura a umění Francie ve fotografiích Zygmunda Świechowského

(grafický návrh, předtisková příprava plakátů, pozvánky a katalogu)

(výstavu připravilo Muzeum architektury ve Vratislavi/ Polsko/ 2006/ kurátorka Agnieszka Gola, kurátoři v ČR Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, 2009)

Dům umění/ GVUO/ Ostrava/ CZ/ 12. 8. – 20.9. 2009
Galerie Felixe Jeneweina/ Vlašský dvůr/ Kutná Hora/ CZ/ 7.10. – 31.10.2009
Galerie Sklepení/ NPÚ/ Brno/ CZ/ 23. 3. – 15. 5. 2010
Dům umění/ OKO/ Opava/ CZ/ 10.5. – 24.6. 2012 (současně s Anglickými katedrálami)
Cisterciácký klášter/ Vyšší brod/ CZ/18. 7. – 15. 10. 2012 (s Anglickými katedrálami)

Výstava v Ostravě

Výstava v Kutné Hoře

Výstava v Brně