Extra-Muros: Okouzlení architekturou

(koncept a úpravu výstavy určenené pro reprezentaci Fracouzské republiky v zahraničí pro prostory Slezské galerie připravili Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec s podporou Alliance française de Ostrava a společnosti Merko CZ, a.s., výstavu připravilo Ministerstvo kultury Francouzské republiky v roce 2006)

Slezská galerie/ Ostrava/ CZ/ 30. 8. – 26. 10. 2008
Muzeum architektury/ Vratislav/ PL/10. 12. 2009 – 31. 1. 2010

Ostrava

foto: Antonín Dvořák