Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce, vize kosmopolitního architekta

(grafický návrh, předtisková příprava plakátu, pozvánek a katalogu)

(výstavu připravil Institut pro zahraniční vztahy IFA Stuttgart/ Německo/ 1999/ kurátorka Regina Stephan, kurátoři v ČR Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec,)

Dům umění/ GVUO/ Ostrava/ CZ/ 22. 5. – 5. 7. 2009