Design výstavy kaVárna Ostrava

[design výstavy / předtisková příprava / instalace / kurátor]

Spolupráce: Tadeáš Goryczka

Architektonický návrh expozice: Tadeáš Goryczka


Od 14. července do 10. září 2010 probíhala ve výstavní síni Mánes výstava kaVárna OSTRAVA, která představila průřez ostravskou minulostí a tak trochu i budoucností. kaVárna OSTRAVA se skládá ze tří relativně samostatných celků, a to Ostravy sběratelské, Ostravy architektonické a Ostravy šumné.  Nedílnou součástí výstavy v Mánesu byla také skutečná kavárna provozovaná Café Louvre s jedinečným výhledem na Národní divadlo.


foto: Antonín Dvořák

kaVárna Ostrava
Slavná minulost a budoucnost jednoho města napříč stoletím

kurátoři a koncepce: Jiří Jůza | Tadeáš Goryczka
odborná spolupráce: Radovan Lipus | Naďa Goryczková | Kamil Drabina |
Jindřich Vybíral | Vladimír Šlapeta | Josef Pleskot | Jan Světlík
prostorová koncepce: Tadeáš Goryczka
grafická úprava a design: Jaroslav Němec

organizátoři: Galerie výtvarného umění v Ostravě | SPOK – spolek
pro ostravskou kulturu | Czech Architecture Week, s. r. o |
Ostrava 2015

výroba prostorových konstrukcí: PEMI STYL, s. r. o. – Petr Strojný
výroba skleněných prvků: SKLOMAX – Alexander Minich
instalace: Design Machine, s. r. o. – Patrik Opěla
technické zabezpečení a spolupráce: Czech Architecture Week s. r. o.
– Petr Ivanov, Helga Hrabincová, Michal Scneider
tisk: PrintHouse Morava s. r. o.
pronájem prostor: Nadace českého výtvarného umění

vše provoněl vůni kávy Silvio Spohr – Café Louvre

logistika a zabezpečení projektu: Galerie výtvarného umění v Ostravě
– Jiří Jůza, Jan Kudrna, Zdeněk Fedak, Vladimír Šulc
SPOK – spolek pro ostravskou kulturu

na projektu se dále podílely:
produkční práce: LaSpezie, s. r. o. – Věra Špáňová
Filemon & Baucis – Lenka Pohorská, Jakub Kohout, Vratislav Jelínek,
Lukáš Pištěk, Petr Kohout
technické zajištění výstavy: Miloš Štorkán
elektroinstalace: Pavel Němec
zatemnění a pokládka podlahovin: JSC – Jiří Sýkora
bezpečnostní firma: WESTPOINT a. s.

Výstava v rámci přehlídky Ostrava v Praze
na podporu kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015

OSTRAVA SBĚRATELSKÁ

kurátor: Jiří Jůza
texty: Jiří Jůza | Radovan Lipus | Kamil Drabina | Jan Balabán
překlad: Matthew Sweney | Pavel Dominik
partneři: VÍTKOVICE, a.s. | Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o

OSTRAVA ARCHITEKTONICKÁ

kurátoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
text: Se svolením Národního památkového ústavu byly použity texty Martina
Strakoše v anglickém překladu Christpohera Hopkinsona / Průvodce
architekturou Ostravy
obrazový doprovod: Archív města Ostravy | Archiv VÍTKOVICE, a.s. |
Zemský archiv v Opavě | Ostravské muzeum | Galerie výtvarného umění
v Ostravě | soukromé sbírky
fotografie: Antonín Dvořák |  Roman Polášek (pro projekt Trojhlavý drak 2009) |
Vlasta Horáková (pro projekt Trojhlavý drak 2007) | Lenka Kolarčíková (pro projekt Trojhlavý
drak 2007) | Martin Popelář (pro festival Ostrava Kamera OKO) | Boris Renner – ostravaci.cz |
K. Kubala | Jiří Zerzoň (pro MMO) | Martin Kovalík | Vladimír Šlapeta | Ivan
Šlapeta
partneři: Jan Becher – LIBREX, spol. s r. o. | Josef Pleskot – AP ATELIER |
Nakladatelství Wart – Henryk Wawreczka | Nakladatelství KANT – Karel
Kerlický | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Ostravě | FOIBOS a. s. | HOST – Miroslav Balaštík

OSTRAVA ŠUMNÁ

kurátoři: Tadeáš Goryczka | Radoval Lipus
slova ostravských literátů na kavárenské stoly položil Petr Hruška
texty: Josef Streichl | Jakub Chrobák | Jaroslav Žila | Radovan Lipus |
Milan Krupa | Ivan Motýl | Janusz Klimsza | Jan Balabán | Petr Hruška
obrazový doprovod: Archív města Ostravy | soukromé sbírky
fotografie: Antonín Dvořák
partneři: Café Louvre | Jan Šnéberger | Šárka Mikesková


Vernisáž 13. 7. 2010


Foto: Vladimíř Šulc / GVUO

 

Slavná minulost a budoucnost jednoho města napříč stoletím.

Výstava v rámci přehlídky Ostrava v Praze na podporu kandidatury Ostravy na Evropské město kultury.

Ostrava patřila již od dob první republiky k významným kulturním centrům. Stavěla zde celá řada významných architektů (např. Mendelsohn, Gočár, Fuchs, Kotas, Šlapetové), konaly se zde významné koncerty, vznikaly zde vynikající soukromé umělecké sbírky (Federer, Jerie), žil zde velmi kultivovaný kavárenský život. V uměleckých kruzích se mnohdy hovořilo o Ostravě jako první po Praze. Bohužel 2. světová válka tuto kontinuitu zásadně přerušila. Přesto během šedesátých, ale zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech, proběhlo několik zcela zásadních procesů, které představovaly neobyčejné vzepětí a vytvořily možnosti navázání na předválečné dění.

Připravovaný projekt má tři linie, které mají jádro v Ostravě, ale vždy jsou interpretované na pozadí větší fresky. Tyto části se navzájem prolínají a doplňují, aby naznačily plastický obraz ducha doby. Časově postihují více než jedno století s počátky, které jsou spojeny s přeměnou města ve velkoměsto s rozvojem průmyslu, který přirozeně generoval urbanistický a architektonický rozvoj, kulturní a společenský vzmach.

Ostrava sběratelská
Fenomén sběratelství stál u zrodu budoucí Galerie výtvarného umění v Ostravě, kolem níž působila řada významných osobností a současně sběratelů (Jurečka, Šebela, Jerie, Federer). Tato úvodní část je reprezentována pohledem do původní „Jurečkovy obrazárny“, zakladatelského daru, který stál u zrodu sbírkotvorné instituce a v němž se objevují díla zpravidla 19. století, případně počátku 20. století (Brožík, Hudeček, Mánes, Marold, Mařák, Navrátil, Preisler, Purkyně, Schikaneder, Slavíček). Sběratelské osobnosti první republiky budou reprezentovány díly české moderny s mezinárodním přesahem, a to např. dílem O. Kokoschky – Moravská Ostrava II, který město v roce 1937 navštívil a namaloval několik vedut. Přetrhaná sběratelská kontinuita byla pomyslně obnovována v sedmdesátých a osmdesátých letech aktivitami milovníků současného umění, kteří vytvořili neuvěřitelně kvalitní kolekce umění, jež se v podobné hodnotě nevyskytují ani ve veřejných sbírkách (Načeradský, Šimotová, Kmentová, Janoušková, Kolíbal, Vožniak, Jankovič, Kapec, Veselý, Boštík, Kotík). Toto období bude dokumentováno širším kontextem uskutečněných zakázaných výstav, které měly zcela zásadní význam. Přestože prostředí bylo dogmaticky svázané, podařilo se zde realizovat akce umělců, kteří mnohdy neměli jinou možnost prezentace. Ostrava se díky své poloze stala přirozeným svorníkem mezi českým a slovenským prostředím. Sběratelská vášeň vrcholí současností a stává se mnohdy i mecenášstvím v aktivitách generálního ředitele Vítkovice, a. s. ing. Jana Světlíka, který je nejvýraznější osobností navazující na to nejlepší z prvorepublikové tradice a sklenuje oblouk celé historie (Slavíček, Průcha, Kupka, Filla, Diaz).

Ostrava architektonická
Ostrava disponuje množstvím architektonicky kvalitních staveb vzniklých za první republiky, vedle kterých stojí také mimořádná technická a průmyslová architektura. Tato významná etapa bude představena na pozadí širší oblasti Horního Slezska, které vytvářilo neobyčejně zajímavé teritorium s mísícími se vlivy německé, polské a české provenience (Deininger, Mendelsohn, Gočár, Fuchs). V současné době se začínají realizovat velmi zajímavé architektonické projekty, které změní zásadním způsobem ráz města. Jedná se zejména o projekt Dolní oblasti Vítkovic, která bude proměněna v nové centrum spojující průmyslovou historii s neprogresivnější budoucností. Naším záměrem je ukázat architekturu jako zdroj inspirace a krásy, i když občas je tato krása zanesena časem a nezájmem.

Ostrava šumná
Stejně tak jako je dnes populární návštěva Stodolní ulice, tak byl kdysi v Ostravě vyhlášený kavárenský život. Cílem je vytvořit atmosféru šumné pohody, která provázela období první republiky, místa kontrastů tvrdé obživy a noblesní atmosféry, v níž se často vedly hovory o umění. Tato část spojuje výše uvedené a vytváří „scénologii Ostravy“.

„Scénu představuje každé město jako celek i zejména některé jeho součásti, náměstí, kavárny, privátní i veřejné obrazárny, kulturní prostory. Ostrava je zvláštní a neobyčejně zajímavá, ba dá se říci ojedinělá scéna; na její podobě se podílela neplánovanost i skvělé dílčí urbanistické záměry a tvoří ji jak architektura, tak ti, kteří se na místech, které formovala a jejichž podobu určuje, pohybují a vedle všeho ostatního se také ukazují ostatním.“ (R. Lipus)

Vernisáž výstavy 13/7/2010
v 19 hodin.

Výstavu pořádála Galerie výtvarného umění v Ostravě, SPOK, Czech Architecture Week, s. r. o, Ostrava 2015.

www.gvuo.cz
www.architektureweek.cz