Design výstavy Erich Mendelsohn … ze života / Goethe-Institut v Praze

[grafický design / předtisková příprava / instalace / kurátor / fotograf]

Pozvánky (dle grafického manuálu  Goethe-Institut v Praze), pozvánka na projekci s užitím mé fotografie:

 

Pohled na výstavu:

V Goethe-Institutu v Praze probíhá výstava Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches, kterou připravil ostravský Kabinet architektury. Součástí výstavy je jedinečná možnost vidět model Obchodního domu Bachner v Moravské Ostravě.

Výstava je věnována životu a dílu architekta Ericha Mendelsohna, jehož styl se vyznačuje funkcionalitou a organickými formami. Mendelsohnovy realizace se nachází v Evropě, na Blízkém východě a v USA. Pruh archivních a současných fotografií a ilustrací lemujících stěny místností přibližuje dílo a životní epizody významného architekta dvacátého století ve stejném sledu, jak je tomu v knize Ity Heinze- Greenberg.

Slovy historika architektury a urbanismu Dr. Richarda Biegla Itě Heinze-Greenbergové se podařilo napsat knihu, která dokáže otevřít mimořádně složité a důležité téma ve vší jeho plasticitě i složitosti. S nečekanou lehkostí klade nejzávažnější otázky, aby na ně dala odpověď vlastním Mendelsohnovým životem i architekturou. Pozoruhodně plastickým způsobem otevírá barvitý svět architektury, který v čtenáři rezonuje i poté, co dočetl poslední stránku. Čtivě napsaná kniha je však zároveň vysoce odborným textem, který staví Mendelsohnovo dílo do nového a mnohdy nečekaného světla. Obsáhlý poznámkový aparát i bohatý seznam literatury jsou nejen skvělým základem pro další bádání, ale i důkazem, že text knihy je pevně zakotven v aktuálních znalostech Mendelsohnova díla a je více než důstojným výsledkem dlouhodobého autorčina bádání.

Výstava dovolí návštěvníkovi nahlédnout do Mendelsohnových osudů a připomenout si některé jeho práce, mimo jiné je zde k vidění maketa Obchodního domu Bachner, jediné architektovy realizace v českém prostoru, která od roku 1933 je nepřehlédnutelnou architektonickou ikonou Moravské Ostravy.

Během výstavy bude možné zhlédnout mezinárodními cenami ověnčený film „Mendelsohn’s Incessant Visions“ izraelského režiséra Duki Drora v originálním znění s českými titulky. Příběh filmů vychází z dopisů s mladou krásnou ženou Louisou, která se stala jeho ženou. Duki Dror vdechl život korespondenci dvou zanícených umělců, kteří si vzájemně pomáhali v rušných a pohnutých dobách.

Další informace:

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs13226157v.htm

http://bachner.cz/erich-mendelsohn-ze-zivota-biografisches-vystava-praha/