Bulletin Krásná Ostrava, V. ročník, 2017

[grafická úprava, sazba, předtisková příprava]

Vydává Okrášlovací spolek Za krásnou Ostravu

 KROS-19_obalka KROS-18_obalka KROS-17_obalka KROS-16_obalka

Další informace: http://www.krasnaostrava.cz/bulletin-krasna-ostrava/