Bulletin Krásná Ostrava, II. ročník, 2014

[grafická úprava, sazba, předtisková příprava]

Vydává Okrášlovací spolek Za krásnou Ostravu

Další informace: http://www.krasnaostrava.cz/bulletin-krasna-ostrava/