Brusel… na Ostravsku / Kabinet architektury Ostrava

[kurátor, koncepce, design plakátu a pozvánky, koncepční a grafické řešení expozice]

Bruselský styl je vžitý název pro výtvarný styl, uplatňující se v architektuře a užitém umění v Československu na konci 50., v 60 a 70. letech 20. století. Název je odvozen od nepřehlédnutelného úspěchu, který zaznamenala československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a který inspiroval tehdejší tvůrce k objevování nové estetiky. V důsledku těchto okolností na Ostravsku vznikla řada kvalitních objektů a výtvarných děl, které nyní z různých příčin mění svůj výraz, anebo dokonce mizí v nenávratnu. Na tuto „hynoucí krásu“ architektury bruselského stylu chce upozornit tato výstava připravena Kabinetem architektury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Antikvariátem a klubem Fiducia.

Více: kabinetarchitektury.cz/brusel-na-ostravsku-kabinet-architektury-ostrava/

 

Expozice na fotografiích Antonína Dvořáka:

koncepce: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
architektonické řešení expozice: Tadeáš Goryczka
koncepční a grafické řešení expozice: Jaroslav Němec
instalace: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
autor popisek a úvodního textu: Martin Strakoš
kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
fotografi e současného stavu: Roman Polášek, Antonín Dvořák, Jan Szturc,
Werner Ullmann, Martin Strakoš, Jaroslav Němec, Václav Blahna, Jakub Ivánek
archivní fotografie: Archiv města Ostravy, Muzeum Těšínska / Galerie výtvarného
umění v Ostravě / NPÚ Ostrava / SOkA Karviná / Milan Binder / sokromá sbírka
a archiv Martina Strakoše, Radima Ulmanna, Iva Klimeše, Jaroslava Lasovského,
Aleny Rosové a Kabinetu architektury

vystavené exponáty zapůjčili:
David Vávra (nábytek, porcelán, design)
Antikvariát a klub FIDUCIA, Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec (publikace)