Broulík, Petr: Neumann – nenápadný průkopník, MF DNES Regionální mutace – severni Morava a Slezsko, 28. 2. 2008

Neumann – nenápadný průkopník

Židovský architekt Felix Neumann se významně podílel na přeměně centra Ostravy na přelomu 19. a 20 století.

Existují architekti, kteří po sobě zanechají výraznou stopu v podobě extravagantního, neobvyklého nebo převratného díla. A na druhé straně je řada architektů, jejichž díla spíše jen zapadnou do konkrétní doby či převládajícího stylu. Mezi spíše ty druhé patří ostravský stavitel Felix Neumann, který žil v letech 1860 až 1942. Ve své době byl jedním z průkopníků historizujících stylů v Ostravě, ovšem jeho stavby dnes spíše nenápadně spočívají mezi jim podobnými domy. Jejich nenápadný půvab se však dá trochu přirovnat k dobré hudbě. Ničím nešokují a nepoutají na první pohled, pokud však kolemjdoucího zaujmou, dokáží jeho zrak upoutat na dlouhou dobu řešením, konstrukcí či formou své stavby.

mfdnes-28-2-2008-str4

Německý dům musel zmizet za trest Ne že by však Felix Neumann nepostavil v Ostravě také objekty, které budily pozornost a poutaly i určitou nevšední okázalostí. Takovým dílem byl například jeho Německý dům, stávající svého času v dnešní proluce v Nádražní ulici vedle dnes stále nefungujícího obchodního domu Ostravica, dříve Textilia.

Pokud by stál ještě dnes, byl by jistě významnou a ceněnou architektonickou památkou. Milovníci dobré architektury mohou však tuto stavbu obdivovat jen na starých zachovaných fotografiích. Už totiž neexistuje.

Německý dům byl nejprve poničen spojeneckými bombami a poté musel kvůli názvu i předválečnému poslání zmizet po osvobození v rámci trestu vítězů. Rozebírali ho do roku 1946 sami zajatí ostravští Němci. Také jiné zajímavé stavby Felixe Neumanna se nedochovaly. Domy na náměstí poničily americké bomby Dílu ostravského architekta se nebývale populárně věnují internetové stránky, jež vytvořil ostravský výtvarník Jaroslav Němec. Ten se snaží představit veškerou Neumannovu tvorbu a vše dostupné o jeho životě. A tak se čtenáři webu mimo jiné dozví, že Neumann postavil několik domů na Masarykově náměstí, mezi nimiž byl i vůbec první vícepatrový dům v tomto centru města.

Některé tyto jeho domy rovněž poničily bomby. Jedním z jeho domů na hlavním náměstí je také bývalá kavárna Union a donedávna sídlo ostravského loutkového divadla. Několik domů ovlivněných nastupující secesí postavil Neumann i na Jiráskově náměstí. Především gotizující fasádou z režných cihel je zajímavý dům bývalého ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů na Smetanově náměstí. Vystavěl také první podobu obchodního domu Rix, který měl ve své době pobočku i v Praze. Stavěl také vily a hotely Na ostravské Černé louce nedaleko městské tržnice stojí pozoruhodná secesní vila nazvaná Tereza. Patřila významné pivovarnické židovské rodině Strassmannů, která provozovala a poté i vlastnila německý měšťanský pivovar. Zajímavou stavbou Felixe Neumanna je dvoupatrový rohový dům na komplikované křižovatce městských tříd a hranici mezi bývalými samostatnými obcemi Moravská Ostrava a Přívoz. Dvoupatrový dům tvoří ostroúhlé nároží bloku a dům uzavírá urbanistickou kompozici města Přívozu proslulého vídeňského architekta a urbanisty Camilla Sitteho. Neumann postavil i hotel Gami, později Royal u Jiráskova náměstí, který dnes slouží jako studentská menza.

Dal Ostravě stavební klenoty

Felix Neumann byl podle historiků obchodník, který se v první řadě choval jako podnikatel. Jeho stavby však jsou milými klenoty ostravské architektury ve stylech secese, neobaroka a neorenesance. Nové trendy evropského vkusu zaznamenával velice rychle a osobitě. Možná právě proto se stal vyhledávaným stavitelem. Tyto nové impulsy získal také při svém studiu architektury na vídeňské Vysoké škole technické a na technice v Berlíně. Po návratu v Ostravě otevřel v roce 1890 vlastní stavební firmu.

Felix Neumann měl dobré zázemí. Jeho otec Emanuel Neumann byl majitelem radvanického pivovaru a několikrát starostou této obce, dnes obvodu Ostravy. Ve vlastním domě na dnešním Masarykově náměstí si zřídil hostinec, později hotel Gambrinus. Byl právě v prvním vícepatrovém domě, který postavil na náměstí jeho syn. Ten se stal ve své době prvním židovským stavitelem na Ostravsku. Felix Neumann přinesl do Ostravy řadu impulzů soudobé německé velkoměstské architektury a stal se jedním z nejvýznamnějších ostravských tvůrců dekorativní secese. Projekční kancelář Felixe Neumanna se stala vyhledávanou mezi příslušníky ostravské městské honorace a formující se buržoazie. V letech 1909–11 se Neumann podílel na přestavbě řady domů na dnešním Masarykově náměstí a na zástavbě sousedního náměstí Franze Josefa I., dnes Jiráskově náměstí. Po roce 1918 se německý stavitel stáhl do ústraní a přestěhoval se do Vídně, v roce 1926 se však do Ostravy vrátil. Zemřel v roce 1942.

[zdroj: Broulík, Petr, Neumann – nenápadný průkopník, MF DNES Regionální mutace – severni Morava a Slezsko, 28. 2. 2008.]