Broulík, Petr: Architektovo dílo přibližuje internet, in MF Dnes Regionální mutace – severni Morava a Slezsko, 3. 4. 2008

mfdnes-3-4-2008-str4Architektovo dílo přibližuje internet

Ostravského architekta Felixe Neumanna dnes popularizují neobvykle bohaté stránky jeho fandů

Architekt Felix Neumann, který žil v letech 1860 až 1942, by možná dnes figuroval jen v odborných publikacích jako jeden ze stavitelů, kteří výrazně zasáhli do podoby Ostravy na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Ostatně to byl navíc Němec a Žid, takže za minulého režimu, ale pro některé lidi i dnes, nebyl a nemusí být příliš zajímavý.

Tento architekt, vystudovaný ve Vídni, jehož stavby spoluutvářely secesní ráz hlavního ostravského náměstí a vůbec centra rodícího se velkoměsta, však má v současnosti na internetu velice reprezentativní a populárně zpracované stránky, které provozují a stále novými poznatky, fotografiemi a články doplňují jeho fanoušci kolem ostravského výtvarníka Jaroslava Němce.

MF DNES už minulý měsíc využila tento web k představení stavitele, který spolu se svými kolegy navrhl pro Ostravu na padesát staveb.

Dnes si o internetovém webu Felixe Neumanna, který české internetové vyhledávače okamžitě zařadí na první místo po zadání celého jména stavitele, popovídáme s jeho zakladatelem Jaroslavem Němcem.

Ten začal pátrat pro stavbách Felixe Neumanna od chvíle, kdy se s dalšími výtvarníky usídlil na určitý čas v jednom z vrcholů Neumannovy tvorby. V neobvyklém, majestátně působícím domě na rozhraní dnešní Mariánskohorské a Nádražní ulice na hranicích ostravského obvodu Přívoz. Jaroslav Němec tehdy začal obcházet archivy a památkáře. A začal si uvědomovat, jak významným pro Ostravu Felix Neumann byl.

„Patřil mezi stavitele, kteří přinášeli v poslední dekádě devatenáctého století do převratně se měnícího provinčního města tehdy módní historizující architekturu, a stal se vyhledávaným,“ říká Jaroslav Němec.

Stále nové poznatky, některá nevyjasněná autorství budov. Neumannovy stavby, které padly za oběť německému antisemitismu, bombardování či jako Německý dům zmizely v rámci odplaty Němcům. To vše nakonec přimělo Jaroslava Němce založit internetové stránky věnované tomuto židovskému Němci, který postavil v Ostravě desítky domů.

„Snažím se zveřejnit vše, co se týká Felixe Neumanna a nechávám tam návštěvníky vyjádřit se o těchto stavbách. Snažím se většinu článků doprovodit obrazovým materiálem,“ říká autor.

Některé odkazy internetového webu Felixe Neumanna, například týkající se hotelu Rix, jsou opravdu doprovázeny až překvapivým množstvím dobových fotografií. Stránky dokonce mají své „bonusy“, zatím dvě podtémata: Židé v Ostravě a Bombardování Ostravy.

„Přihlásil se nám pan Petr Bernat, vnuk ženy, která pracovala v Rixu v době, kdy jej v roce 1944 bombardovala spojenecká letadla. Řekl nám, že při bombardování zahynula nejlepší kamarádka jeho babičky, a poskytl nám fotografie vybombardovaného centra Ostravy,“ říká Němec.

Na stránkách jsou zveřejněna i vyvrácená autorství některých budov v Ostravě. „Hlásí se nám různí lidé, potomci a odborníci, kteří nám přihrávají další Neumannovy domy nebo nás upozorní, že určitý dům Neumann nestavěl. Stavitel totiž na vznik některých domů jen dohlížel a navrhli ho jiní architekti, z nichž ale někteří v jeho kanceláři pracovali,“ říká Jaroslav Němec.

Z Neumannových staveb, které se dochovaly dodnes, má rád jeho dům naproti ostravské hospůdce Hobit. „Teď ho pěkně opravili. Líbí se mi dům bývalé kavárny Union na Masarykově náměstí a jeho dům, v němž bydlel. Ale nejraději mám Barák, dům na rohu Nádražní a Mariánskohorské,“ říká Jaroslav Němec.

Je mu líto, že bomby v roce 1944 poničily domy naMasarykově náměstí, které by dnes sousedily s obchodním domem Laso. „Tyto domy byly vlastně jakýmisi dvojčaty domů na Kuřím rynku, na straně, kde je dnes řeznictví. Byly hodně podobné proto, že Jiráskovo náměstí vznikalo zastavěním podlouhlých pozemků, které patřily zezadu k domům na dnešním Masarykově náměstí, a jejich majitelé byli zpočátku stejní. A tak si nechali vystavět na obou stranách pozemku podobné domy, taková dvojčata,“ říká Němec.

Vysvětluje, že přestože Felix Neumann hovořil německy a byl německý Žid, byl vlastně ve své době typickým obyvatelem Ostravy. „V Ostravě žilo mnoho německých Židů a podíleli se významně na její přeměně v moderní velkoměsto. Byl to vlastně tehdy typický Ostravák. Chtěli jsme ho našimi stránkami lidem v Ostravě populárním způsobem tak trochu vrátit. Jen mne mrzí, že jsem se nikde nikdy nedozvěděl, jak vlastně Felix Neumann umřel,“ říká Jaroslav Němec.

Jednou ze staveb pro židovské obyvatelstvo Ostravy byla právě Neumannova Vítkovická synagoga poblíž náměstí Jiřího z Poděbrad. Tu ale v květnu 1939 zapálili nacisté a stavba deset dnů hořela. Proluka po synagoze slouží dnes jako hřiště sousední školy.


[Zdroj: Broulík, Petr Architektovo dílo přibližuje internet, Mladá fronta DNES – severni Morava a Slezsko , 3. 4. 2008.]