Bílá loď uprostřed Ostravy 1961–2011

Bílá loď uprostřed Ostravy 1961–2011
50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby

Editor a koncepce: Martin Strakoš

Autoři textů: Martin Strakoš, Martin Jemelka, Jana Knižátková, Jaromír Javůrek, Renáta Spisarová, Jiří Štefanides, Luděk Eliáš, Marek Pivovar, Milan Líčka, Karel Franek

Recenzovali: doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. a doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Fotografie současného stavu: Roman Polášek

Grafická úprava, sazba a zlom: Jaroslav Němec

Pro Dům kultury města Ostravy, a. s., vydalo IMAGE STUDIO spol. s r. o.
Vydání první, Ostrava 2011
ISBN 978-80-903902-3-2

255 str., 331 fotografií, plánů, skic a ilustrací