BARÁK

Délka: 22 min 30 s / Verze: česká

Scénář, režie, kamera a střih: Jaroslav Němec
Hudba: Robert Hejduk

Spolupracovníci: Martine Dragon, Martin Jiroušek
Ve filmu vystoupili: Petr Pavlán, Jiří Martuška, Matěj Ptaszek, Jaroslav Němec, Jan a Jana, Martine Dragon, Petr Lysáček, Jan Pomykač, Jiří Surůvka, Robert Hejduk, Jan Gajdica

Tento dokumentární film vznikl za finanční podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Poděkování:

Jan Hrabec (zapůjčení skeneru pro fotografické negativy 35mm)

Barbora Sučíková (zapůjčení video kamery miniDV)

Ladislav Foltyn (technické zajištění postprodukce)

Miroslav Ondis (technické zajištění produkce)

 

Ohlasy k filmu Barák


Lidé na Baráku (1997–2001)

Petra Čiklová – malířka, měla ateliér v 2. patře Baráku, kde pobývala od listopadu 1997, v r.2002 absolvovala KVT při OU u P.Lysáčka, dnes galeristka v galerii „761“ v Ostravě, žije a tvoří v Brně.

Jiří Martuška – malíř, měl ateliér v 1.patře Baráku, po zániku organizoval BARÁK II. (salón mladých výtvarníku) ve své tehdejší galerii SAFRA PORTE

 Jaroslav Němec – malíř, měl ateliér v 1.patře Baráku, kde byl jako první (objevil tento dům a první ho obydlel) společně s A.Poláčkem

 Aleš Poláček – malíř, měl ateliér v 1.patře Baráku, kde byl od samého začátku, v r.1999 absolvoval SUPŚ v Ostravě.

 Martina Dragonová – výtvarnice, bydlela zde od října 1998

 Petr Pavlán – intermediálni tvůrce, v Baráku byl od listopadu 1997,  galerista v galerii „761“ v Ostravě.

 Šárka Mikesková – sochařka, měla ateliér v 2.patře Baráku, dnes asistentka ateliéru Sochařství v KVT při OU.

 Jitka Jelínková – intermediální tvůrkyně.

 Robert Hejduk – kytarista, člen hudební skupiny The pych, která měla zkušebnu v 2.patře Baráku.

 Jan Gajdica – kytarista, člen hudební skupiny The pych, která měla zkušebnu v 2.patře Baráku.

 Petr Tomešek – baskytarista, člen hudební skupiny The pych, která měla zkušebnu v 2.patře Baráku.

 Petr Želázko – saxsofonista, člen hudební skupiny The pych, která měla zkušebnu v 2.patře Baráku.

 Jiří Krhut – bubeník, člen hudební skupiny The pych, která měla zkušebnu v 2.patře Baráku.

 Martin Adamec – intermediální tvůrce, absolvent KVT při OU, bývalý člen umělecké skupiny „Kamera skura“.

 Katarína Szániová – Hudečková – malířka, absolventka KVT při OU, dnes učí na SUŠ v Ostravě.

 Aleš Hudeček – malíř, absolvent KVT při OU , dnes učí na SUŠ v Ostravě.

Tomáš Dostál – sochař, absolvent KVT při OU.

Kateřina Hlaváčková – sochařka, absolventka KVT při OU.

Kajetán Písařovic – herec.

Filip Stankuš – DJ.

Pavel Ruml – básník.

Daniel Zezůlka – malíř.

Michal Štěrba – malíř.

Pavlína Wood – malířka (roz. Pospíšilová).

Ondřej Špaček – absolvent KVT při OU.

Martin Egert – intermediální tvůrce, v Baráku pobýval při jeho zániku.

Jana a Jan – grafici, absolventi KVT při OU.

Milan Kutina – v Baráku nebydlel, aktivně se však zúčasňoval akcí, nepřehlednutelný byl v II. ročníku studenského festivalu TURNIKET.

Honza Marek – malíř, v Baráku nebydlel, pouze vystavoval, tragicky zahynul při autonehodě.

Matěj Ptaszek – fotograf, absolvent SUŠ v Ostravě, v Baráku nebydlel, ale účastnil se jako vystavující všech (mimo jedné) výstav v Baráku.

Jakub Chleboun – fotograf, absolvent Institutu fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, v Baráku nebydlel, pouze vystavoval.

Lada Charbuláková – v Baráku nebydlela, pouze vystavovala.

Ondřej Langer – v Baráku nebydlel, pouze vystavoval.

Martina Kubínová – v Baráku nebydlela, pouze vystavovala.

Marian Palla – účastnil se Turniketů.


Plakáty k výstavám a akcím Baráku

Výstavy 1998–2000 – rojekty salónů mladých výtvarníků v domě na Nádražní ulici v centru Ostravy, ve kterém bydlelo a tvořilo na 30 studentů i absolventů ostravských středních a vysokých uměleckých škol. Co dva měsíce se otvíraly dveře tohoto domu, kde ve společných prostorách, chodbách i ateliérech byly vystaveny práce nejen obyvatel domu, ale i všech, kteří o to projevili zájem. Po zániku Baráku se konala ještě jedna společná výstava v galerii SAFRA PORTE.

Ohlas k výstavám Baráku

Fotografie Jaroslava Němce z Baráku (1997–1999)

Fotografie Martiny Dragonové z Baráku (1998–1999)

Fotografie Petra Pavlána z Baráku (1998)

Fotografie Jiřího Martušky z Baráku (1999)


Časové údaje historie Baráku, pořádáné akce a seznam výstav

– říjen 1997:
Jako první si pronájimají ateliéry studenti SUPŠ v Ostravě: Jaroslav Němec a Aleš Poláček

– listopad 1997:
Jiří Martuška si pronájímá ateliér, hudební skupina THE PYCH zkušebnu a skautský 11. oddíl klubovnu. Díky aktivitám J.Němce a J.Martušky se o novém domě dozvídají studenti KVT při OU.

– prosinec 1997:
Ve dvou patrech domu si pronájímají ateliéry: Petr Pavlán, Petra Čiklová, Jitka Jelínková, Šárka Mikesková, Tomáš Dostál, Daniel Zezůlka a další. V ateliéru J.Němce a A.Poláčka se pořádají akce: „Kolaudace vánočního stromečku“ a „Kolaudace nového roku“ s živými koncerty hud. skupiny THE PYCH.

– únor 1998:
Barák – 48 hodin otevřených dveří – poprvé (MF DNES)

– březen 1998:
Česká televize natáčí o Baráku příspěvek do Moravskoslezského Salónu, který následně odvysílá.

– duben 1998:
Barák podruhé (MF DNES)

– červen 1998:
Barák potřetí (MF DNES)

– září 1998:
V nově opraveném třetím patře si pronajímají ateliéry Aleš Hudeček, Katarina Szanyiová, Martin Adamec (z Kamery skury, ta zde má svůj depozit) a další, bohužel nejenom z řad mladých umělců, což vedlo později k zániku Baráku.

– říjen 1998:
Barák je burák (MF DNES)

– prosinec 1998:
Barák „Tradiční postupy“ (MF DNES)

– únor 1999:
Barák na výletě – klub Atlantik Ostrava (MF DNES, Svoboda, Blesk, Český rozhlas Ostrava)

– duben 1999:
Barák 99 „Letos poprvé“ (MF DNES)

– červen 1999:
Barák I. (MF DNES), po této výstavě odcházi z Baráku Petr Pavlán, Aleš Poláček, Jaroslav Němec.

– říjen 1999:
Hudební skupina THE PYCH má v Hudebním bazaru Premiéru rockové opery „Polámaný anděl“.(MF DNES, MS DEN, Svoboda, Český rozhlas Ostrava)

– jaro 2000:
Zánik Baráku.


Idea Studentů KVT – 1998

Níže uvedené řádky jsou návrhem pro vedení KVT sepsáný studenty této školy – nájemníky Baráku (Petr Pavlán, Petra Čiklová)- na podporu projektu, tento návrh nebyl akceptován. Jednalo se o jeden z mnoha pokusů jak vytvořít v Baráku organizační jednotku, která by se starala o provoz domu. Bohužel se to nikdy nepodařilo docílit, což vedlo k záníku Baráku, který poslední (2000) rok svého života přežíval spíše jako neorganizovaný squot, v té době však z původních obyvatel nezbyl téměř nikdo, někteří odešli dobrovolně, jiní s ekonomických důvodů.


V Ostravě 6. května 1998

Současný stav: sklepní prostory nevyužívány. 1 Np v pronájmu soukromého podnikatele – řeznictví. V 2NP a 3 NP pronajato 19 místností z toho pouze 5 místností studentům Katedry výtvarné tvotrby PdF OU. 4 NP nevyužíváno.

Ideový plán uvažuje pro studenty KVT s využitím domu celho.Využití by zahrnovalo činnost galerie (110 m2), ateliérů a dílen pro nájemníky (veškeré sklepní prostory – dílny 164 m 2, grafické dílny a ateliéry v 1 NP 99m2) a individuální ateliéry (30 místností). Společné prostory domu mohou dále sloužit pro další výtvarné aktivity – festivaly, výstavy a akce.

Dílny, grafické dílny a ateliéry společného rázu by byly přístupny jak nájemníkům individuálních ateliérů, tak i všem studentům KVT

Galerijní prostory by zahrnovaly samostatnou výstavní činnost studentů KVT a současného mladého umění. Garanci kvality vystavujicích by obstáraval již absolvent KVT. Galerie by rovněž sloužila k prezentaci přednášek a akcí spojených s jakoukoliv uměleckou činností.

Ostatní individuální ateliéry by byly pronajímány pod naprostou garancí KVT s ponecháním 1/4 z celkového počtu poskytnutých prostor pro nájemníky pevně spjatých s provozem celého domu.

určitou finanční samostatnost by zahrnovala nadace spjatá s činností galerie tzn. prodejní činnost galerie , podpora sponzorů a tržba z případného malého posezení pro veřejnost v rámci akcí a výstav. Další funkci nadace by byla podpora přednáškové činnosti a samostatných projektů studentů

Takto fungující dům by nabízel spolupráci v oblasti jakýchkoliv výtvarných problémů, které se mohou ve městě naskytnout ( plakáty, pozvánky, řešení exteriérů města).

Takový projekt by se stal precedensem nejen pro činnost vysokého školství, pro město Ostrava, ale i pro celou kulturu České republiky.

Studenti Katedry výtvané tvorby PdF OU